EPTA on Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) poolt tunnustatud kui Eestis toimiv psühhoteraapia valdkonna katuseorganisatsioon (National Awarding Organization – NAO). EPTA staatus annab võimaluse kõikidel organisatsiooni üksikliikmetel taodelda soovi korral rahvusvahelist psühhoterapeudi sertifikaati (European Certificate for Psychotherapy – ECP).

Litsentsi taotlemiseks peab psühhoterapeudi õppe lõpetanu liituma vastava teraapiasuuna kohaliku erialaühinguga ja esitama taotluse litsentsi saamiseks. Esmalt hinnatakse taotluse vastavust litsentseerimistingimustele vastava teraapiasuuna erialaühingus. Heakskiitmisel edastab erialaühing taotluse katuseorganisatsioonile, kes heakskiitmisel väljastab psühhoterapeudina praktiseerimist lubava Euroopa litsentsi viieks aastaks. Litsentsi peab uuendama iga 5 aasta järgi.

  • Otsene litsentseerimine toimub indiviidide puhul, kes on läbinud vastava väljaõppe organisatsioonis, mis vastab kohaliku katuseorganisatsiooni ja vastava üle-euroopalise akrediteerimisorganisatsiooni poolt tunnustatud tingimustele ja on akrediteeritud Väljaõppe- ja akrediteerimiskomisjoni poolt ning omab Euroopas Akrediteeritud Psühhoteraapia Instituudi staatust.
  • Varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamise printsiipe rakendatakse psühhoterapeutide puhul, kes on läbinud tingimustele vastava psühhoteraapia väljaõppe (või ekvivalendi) ja on olnud praktiseerivad psühhoterapeudid vähemalt 3 aastat peale väljaõppe lõpetamist.

Täpsema info taotlemise korra ja vajalike dokumentide kohta leiab allolevatelt linkidelt:

How to apply for an ECP
ECP | Award through Grandparenting