Psühhoteraapia sündmused Eestis:

Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EPTA) ettepaneku alusel algatas SA Kutsekoda psühhoterapeudi kutsestandardi väljatöötamise. Algatusrühma kuuluvad esindajad järgmistest organisatsioonidest:

Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsioon
Eesti Eksistentsiaal Psühhoteraapia Ühing
Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühing
Eesti Pereteraapia Ühing
Eesti Psühhoanalüütiline Selts
Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts
Eesti Psühhodraama Ühing

Psühhoterapeudi kui eraldiseisva kutse kehtestamise vajadus on tingitud Eestis praeguseks kujunenud olukorrast sotsiaal- ja tervishoiusüsteemis. Psühhoteraapia teenust osutavad lisaks psühhiaatritele ja kliinilistele psühholoogidele paljud spetsialistid, kes on läbinud psühhoterapeudi väljaõppe ja omavad vastavat pädevust. Praeguses kutseregistris on psühhoterapeut toodud vaid lisapädevusena. Psühhoterapeudi väljaõpe on pikaajaline ja mahukas (keskmiselt 5 aastat) ning annab põhjaliku ettevalmistuse tööks klientidega. Väljaõpe sisaldab peale konkreetsete oskuste omandamist põhjalikke erialaseid teadmisi, pikaajalist superviseeritud praktikat ja psühhoterapeudi eneseteraapiat.

 

Psühhoteraapia sündmused maailmas: