Mittetulundusühing Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsioon (EPTA) on asutatud 18. detsembril 2010. a. psühhoterapeute ühendavate organisatsioonide poolt. EPTA tegutseb ühiskondlikes huvides, aitab kaasa psühhoteraapia kättesaadavusele, arengule ja kvaliteedi tagamisele, et ennetada vaimse tervise häireid, tõsta heaolu ja elukvaliteeti.

EPTA on Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (EAP) poolt tunnustatud kui Eestis toimiv psühhoteraapia valdkonna katuseorganisatsioon (National Awarding Organization – NAO). EPTA staatus annab võimaluse kõikidel organisatsiooni üksikliikmetel taodelda soovi korral rahvusvahelist psühhoterapeudi sertifikaati (European Certificate for Psychotherapy – ECP). Täpsema info ECP taotlemise ja koostöö kohta EAPga leiab alajaotusest “Dokumendid ja juhendid”.