EPTA algatusel alustati 2012. aastal koostöös SA Kutsekojaga psühhoterapeudi kutse väljatöötamist. Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab kutsetegevust ning vastaval kutsel tegutsemiseks vajalikku kompetentsust ehk töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit. Kutsestandardi koostamise aluseks on tööanalüüs – millised on tööülesanded ja kuidas töötaja neid täidab. Kutsestandard on aluseks õppekavade koostamisele ja isikute kompetentsuse hindamisele.

Psühhoterapeudi kutsestandardi väljatöötamises osalevad esindajad allolevatest organisatsioonidest:
Eesti Eksistentsiaalse Psühhoteraapia Ühing
Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühing
Eesti Pereteraapia Ühing
Eesti Psühhoanalüütiline Selts
Eesti Psühhoanalüütilise Lasteteraapia Selts
Eesti Psühhodraama Ühing
Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsioon

Kutsestandardi väljatöötamine toimus aktiivselt kuni 2017. aastani. Hetkel on protsess ajutiselt peatatud.