Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni liikmed

Eesti Analüütillise Psühholoogia Selts
Esindaja: Signe Sammelselg

Eesti Gestaltpsühhoterapeutide Ühing (EGPÜ)
Esindaja: Kaire Valgeväli

Eesti Grupianalüüsi Selts (EGAS)
Esindaja: Kaie Palmet

Eesti Eksistentsiaalse Psühhoteraapia Selts
Esindaja: Oksana Peetsalu

Eesti Psühhodraama Ühing
www.psyhhodraamayhing.ee
www.morenokeskus.ee
Esindaja: Salli Põldvere

Eesti NLP Koda
Esindaja: Inna Gorislavskaja

Noorukite Psühhoteraapia Selts
Esindaja: Margit Riit

Eesti Protsessitöö Ühing
Esindaja: Viktoria Saat